pose

Align with Kelly | Foward Bends | 60 mins

Strengthen to lengthen! This class uses a strength-based approach to stretching the hamstrings using forward bends. Includes standing forward folds, handstands and seated forward folds. 09132020

Gentle Yoga & Meditation me Even | Pozat ne nje kembe | 45 mins

Posat ne nje kembe jane me shume benefite per forcimin dhe terheqjen e muskujve te te kembeve dhe vitheve. Gjithashtu ato na pajisin me perspektiven ne jeten e perditeshme per te pasur besim dhe siguri ne vetvete edhe kur rreth nesh jeta eshte ne tranzicion dhe jo stabel. 06222020

Scroll to Top

Ndryshoni gjuhën :